Mobile menu

ተጨማሪ መረጃ

 

 

የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ ኤክስፖርት እንቅስቃሴ ትላንትና ዛሬ

 1.   2010 በጀት ዓመት የኤክስፖርት ዕቅድ 126 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር

 የሐምሌና ነሐሴ 2009 ዓ.ም.የኤክስፖርት ዕቅድ በአሜሪካን ዶላር

                                I.     በኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ 2,950,000

                                II.     ብረታ ብረት እናኢንጂነሪንግ 287,000

                               III.     ጠቅላላ የኤክስፖርት ዕቅድ  1,887,000 የአሜሪካዶላር

 2.   የሐምሌና ነሐሴ ዕቅድ አፈፃፀም በአሜሪካ ዶላር

                                I.   በኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች 4,115,301.83

                               II.     በብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ምርቶች 517,451.86

                               III.     በሁለቱ ወራት የተገኘ ጠቅላላ ገቢ 4,632,753.69

                              IV.     የዕቅድ አፈጻጸም 245.51 በመቶ

 3.   2009 በጀት ዓመትተመሳሳይ ወቅትጋርሲነፃፀር 17.16 በመቶ ቢልጫ አለው፡፡

 4.   ተሳታፊ ኩባንያዎች:-

                             I.         ከኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያዎች በኤክስፖርቱ የተሳተፉ 2 ድርጅቶች

                            II.          ከብረታ ብረት እና ኢንጂነሪነግ ኢንዱስትሪዎች  6 በድምሩ 8 ድርጅቶች ተሳትፈዋል፡፡

 5.    የገበያ መዳረሻ አገሮች፡- ኬንያ፣ ቶጎ፣ናይጀሪያ፣ ቡርክናፋሶ፣ ዩናይትድስቴትስ ፣ ፈረንሳይ፣ ግብፅ፣ ደ/ሱዳን. ሶማሊያ፣ ዴንማርክ፣ ዩናይትደአረብ፣ ጀርመንናስዊድንናቸው፡፡

 6.    የተላኩ የምርት ዓይነቶች ዋና ዋናዎቹ፡- ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ የኤሌክትሪክ ኬብሎች፣ የዕደጥበብ ምርቶች፣ የኢንጂነሪንግ ምርቶች፣ ዚንክአሽ፣አልሙኒየም እና ሌሎች ምርቶች ናቸው፡፡

 7.   ለማስታወስያህልም፡-

                                I.     በ2006 ዓ.ም. 3.189,000.02 የአሜሪካ ዶላር

                               II.     በ2007 ዓ.ም. 14,943,000.49 የአሜሪካ ዶላር

                               III.     በ2008 ዓ.ም. 22,055,133.81 የአሜሪካ ዶላር

                     IV.     2009 ዓ.ም. 47,914, 950.70 የአሜሪካ ዶላር ገቢ የተገኘ ሲሆን የ2010 የሐምሌና ነሐሴ ወራት አፈፃፀም 4,632,753.69 አሜሪካ ዶላርነው፡፡